Untitled (Operasjon Dagsverk)

Untitled (Operasjon Dagsverk) by MVM
Part of a series of three illustrated posters created for Operasjon Dagsverk. Design by Heydays Oslo.